Kursy ADR

 

KURSY ADR SKIEROWANE SĄ DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.

KONTAKT

CENNIK

Kurs ma na celu przygotowanie kierowców zawodowych do bezpiecznego i profesjonalnego wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych ADR w transporcie krajowym oraz międzynarodowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

KURS PODSTAWOWY UPRAWNIA DO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS W SZTUKACH PRZESYŁKI ZA WYJĄTKIEM KLASY 1 (MATERIAŁY WYBUCHOWE) I KLASY 7 (MATERIAŁY PROMIENIOTWÓRCZE).

 

Podstawowy kurs obejmuje zagadnienia:

 

  • ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, rodzaje zagrożeń, podział na klasy;
  • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa dla różnych rodzajów zagrożeń;
  • środki ostrożności przy załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych;
  • oznakowanie pojazdów i sztuk przesyłki;
  • przejazd prze tunele;
  • informacje prawne.

 

Kurs kończy się egzaminem państwowym. Następnie wydawane jest Europejskie Zaświadczenie ADR.

 

DODATKOWE KURSY SPECJALISTYCZNE:

 

  • przewóz cysterną towarów niebezpiecznych
  • przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
  • przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7

 

PROWADZIMY RÓWNIEŻ KURSY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ( DGSA).

 

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ DYDAKTYCZNĄ.

 

Ceny kursów ADR:

podstawowego 600 zł

specjalistycznych 400 zł

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Joker”

Naszym celem jest przygotowanie przyszłych kierowców do bezpiecznego poruszania się po drogach całego kraju i dużych miast.

Kontakt:

tel. +48 578 094 494

tel. +48 533 337 953

e-mail: biuro@joker-prawojazdy.pl 

Adres:

Siedziba biura:

ul. Bydgoska 32

89-300 Wyrzysk

© 2022r. joker-prawojazdy.pl

k-projekty.pl - Strony internetowe Piła