Kursy ADR

Kursy ADR skierowane są dla kierowców wykonujących transport drogowy towarów niebezpiecznych.

 

Kurs ma na celu przygotowanie kierowców zawodowych do bezpiecznego i profesjonalnego wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych ADR w transporcie krajowym oraz międzynarodowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kurs podstawowy uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas w sztukach przesyłki za wyjątkiem klasy 1 (materiały wybuchowe) i klasy 7 (materiały promieniotwórcze).

Podstawowy kurs obejmuje zagadnienia:

 • ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, rodzaje zagrożeń, podział na klasy;
 • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa dla różnych rodzajów zagrożeń;
 • środki ostrożności przy załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych;
 • oznakowanie pojazdów i sztuk przesyłki;
 • przejazd prze tunele;
 • informacje prawne.

 

Kurs kończy się egzaminem państwowym. Następnie wydawane jest Europejskie Zaświadczenie ADR.

Dodatkowe kursy specjalistyczne:
 • przewóz cysterną towarów niebezpiecznych
 • przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
 • przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Prowadzimy również kursy dla kandydatów na Doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych ( DGSA).

 

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ DYDAKTYCZNĄ.

 

Ceny kursów ADR:

 • podstawowego 500 zł
 • specjalistycznych 350 zł